Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Handleiding ‘Mengen energieproducten PM 2020.000.467’
Thu, 20 Feb 2020 01:00:00 +0100

Deze handleiding + bijlagen 'Mengen van energieproducten' (referentienummer PM 2020 .000. 947) d.d. 17/02/2020 vervangt de WMT 'Mengen van energieproducten' (referentienummer KLaMa 0007) d.d. 01/02/2017. Indien u energieproducten mengt moet u uiterlijk tegen 15/04/2020 de nodige stappen ondernomen hebben om in orde te zijn met de nieuwe richtlijnen.

lees meer...

‘Boeken met een hoek af’: expo in de Infotheek toont de kwetsbaarheid van boeken
Wed, 12 Feb 2020 00:00:00 +0100

Onze bibliotheken bewaren fascinerende bronnen. Ze stellen iedereen in staat om kennis te vergaren over ons verleden, of om plezier te beleven aan verhalen uit vervlogen tijden. Het is dan ook een hele uitdaging om al die waardevolle, maar kwetsbare erfgoedstukken goed te bewaren voor toekomstige generaties.

Aan de hand van 26 verrassende foto’s krijgt u in de expo ‘Boeken met een hoek af’ uitleg over de verschillende schadebeelden die boeken kunnen vertonen. Daarnaast vindt u er ook tips om onze eigen boeken goed te bewaren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Laat deze unieke expo niet aan u voorbijgaan en maak tevens kennis met de collecties van de Infotheek!

Wat? Reizende fototentoonstelling, een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Waar? Infotheek (North Galaxy-gebouw) Koning Albert II-laan 33 - 1030 Brussel

Wanneer? Van 17 februari 2020 tot en met 15 april 2020

Meer informatie?  Zie flyer van de tentoonstelling Infotheek (PDF, 853.63 KB)

lees meer...

[OPGELOST] De module voor het berekenen van de raming van uw belasting is momenteel verstoord
Tue, 11 Feb 2020 00:00:00 +0100

De module voor het berekenen van de raming van uw belasting in Tax-on-web en Tax-Calc is momenteel verstoord.

lees meer...

[OPGELOST] CadGIS onbeschikbaar
Tue, 11 Feb 2020 00:00:00 +0100

CadGIS is momenteel onbeschikbaar.

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand februari 2020
Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0100

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand februari uitgevoerd worden na 18/02/2020.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

Valse e-mails 'Uw pakket wordt ingehouden door de douane'
Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0100

Opgelet ! Momenteel doen valse e-mails in naam van de FOD Financiën de ronde. Het gaat om e-mails met als melding ‘Uw pakket wordt ingehouden door de douane’.

De officiële e-mailadressen van de FOD Financiën eindigen allemaal op ‘@minfin.fed.be’.

Krijgt u zo’n valse e-mail, beantwoord die dan zeker niet! Wij zetten de nodige stappen om een eind te maken aan deze frauduleuze praktijken.

lees meer...

Brexit – gevolgen voor btw
Mon, 03 Feb 2020 00:00:00 +0100

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Dit brengt belangrijke fiscale gevolgen met zich mee.

De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

Tijdens deze periode blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat. De rechten en plichten van de Europese belastingplichtigen tegenover het Verenigd Koninkrijk blijven dus onveranderd: de intracommunautaire opgave (VIES), btw-teruggave, Mini One Stop Shop …

Het akkoord bevat ook specifieke bepalingen die vanaf 1 januari 2021 zullen gelden.

Deze betreffen:

  • leveringen van goederen die vóór 31 december 2020 begonnen zijn, maar die pas na 1 januari 2021 aankomen in het Verenigd Koninkrijk
  • de btw-teruggave
  • de Mini One Stop Shop (MOSS)
  • VIES

We zullen hierover binnenkort meer specifieke informatie publiceren.

Brexit en douane

lees meer...

UK verlaat EU, transitieperiode treedt in werking
Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100

Recent werd de brexitdeal, het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering Johnson en de Europese Commissie, goedgekeurd in het Europees Parlement. Als onderdeel van het akkoord start er een transitieperiode tot en met 31 december 2020. Concreet verandert er gedurende deze periode niets op douanevlak. Het blijft echter van belang u voor te bereiden op de komst van douaneformaliteiten bij handel met het VK na deze transitieperiode.

De definitieve relatie tussen de EU en het VK is nog voer voor onderhandelingen gedurende die periode. In het Brits Parlement werd hiernaast ook beslist om de transitieperiode niet bijkomend te verlengen na 31 december 2020. En dus blijft het risico op een no-deal brexit op 1 januari 2021 bestaan indien de onderhandelingen niet succesvol zijn. Voor meer informatie over de mogelijke gevolgen voor u en uw onderneming na afloop van de transitieperiode kunt u terecht op de Brexit-pagina.

lees meer...

Internationale Douanedag: een terugblik!
Mon, 27 Jan 2020 01:00:00 +0100

Op 24 januari 2020 vierden de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), de Werelddouaneorganisatie (WDO) en de private sector de Internationale Douanedag, die dit jaar op zondag 26 januari viel.

Elk jaar kiest de WDO een thema voor haar internationale douanedag. Dit jaar lag de focus op de bijdrage van de douane aan een duurzame toekomst waarin sociale, economische, gezondheids- en milieubehoeften centraal staan. De douane staat voor de uitdaging om de commerciële goederenbewegingen en het personenverkeer te faciliteren, waarbij ze rekening moet houden met talrijke uitdagingen.

De Internationale Douanedag is dan ook het uitgelezen moment om de inspanningen die douaniers over de hele wereld leveren te erkennen. In dat opzicht zette de Belgische douaneadministratie 12 douaniers en 3 buitenlandse douaneattachés, afkomstig uit Mexico, Ierland en de Verenigde Staten, extra in de bloemetjes. Zij kregen in het Stadhuis van Brussel van Administrateur-generaal, Kristian Vanderwaeren, een medaille overhandigd als blijk van dank en waardering voor hun werkijver en bijdragen aan de douanegemeenschap.

Nieuw dit jaar was dat ook de private sector betrokken werd bij het event. De 8 genomineerden voor de Customs Professional Award en vertegenwoordigers uit de private sector werden uitgenodigd om de festiviteiten bij te wonen.

Niet enkel de betrokkenheid van de private sector, maar ook de talrijke aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de nationale én internationale douanegemeenschap toont aan dat het beroep van douanier en logistiek verantwoordelijke meer en meer zijn verdiende erkenning krijgt. In tijden van Brexit, e-commerce, digitalisatie, wereldhandel, enzovoort zijn deze beroepen van essentieel belang voor een goed verloop van de logistieke stroom op mondiaal niveau.

Na de medaille-uitreiking trokken alle genodigden onder muzikale begeleiding van de Harmonie van Financiën naar Manneken Pis. Deze laatste had voor de gelegenheid opnieuw zijn douane-uniform aangetrokken. Het fotoverslag van deze festiviteiten kan u terugvinden op de Instagram-account van de douane via @douanebe.

Enkele foto's van de dag...

lees meer...

Nieuwe Circulaire 2020/C/15 “gecentraliseerde vrijmaking”
Mon, 27 Jan 2020 01:00:00 +0100

Door de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie) moest een nieuwe circulaire betreffende de “gecentraliseerde vrijmaking” opgemaakt worden. Daarin zijn eveneens de specifieke overgangsregels voor de bestaande grensoverschrijdende vergunningen vereenvoudigde procedures (SASP) opgenomen.
De omzendbrief grensoverschrijdende procedures (SASP) en gecentraliseerde vrijmaking (CC) van 27 januari 2014 (D.I. 542.102/ D.D. 324.401) strookt niet meer met de huidige wettelijke bepalingen en wordt bijgevolg opgeheven.

Link naar Fisconetplus

lees meer...