Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

[OPGELOST]Tax-on-web niet toegankelijk via itsme
Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200

Tax-on-web en onze andere e-services zijn momenteel niet toegankelijk via itsme.

lees meer...

Aanvragen vergunningen inzake douane n.a.v. Brexit
Wed, 15 May 2019 00:00:00 +0200

Bedrijven die na de Brexit een douanevergunning nodig hebben, kunnen vandaag al, en dus voor de terugtrekkingsdatum van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de vergunningsaanvraag doen. De bevoegde douaneautoriteiten kunnen de beschikking hierdoor reeds voorbereiden. De beschikking zelf zal evenwel op zijn vroegst pas vanaf de terugtrekkingsdatum in werking treden. Zie ook de EU-website voor meer info.

lees meer...

De nieuwe applicatie "E705" vervangt de oude procedure om een vignet 705 te bemachtigen.
Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0200

Als u een voertuig inschrijft, dan heeft u verscheidene documenten nodig om met uw voertuig te kunnen rijden. Eén daarvan was het vignet 705. Een procedure die heel wat tijd en verplaatsingen met zich kon meebrengen. Vanaf nu is dit verleden tijd. U kan alles afhandelen via de nieuwe applicatie in myminfin.

Meer informatie over de te volgen procedure kan u vinden op onze website van Douane en Accijnzen.

lees meer...

Infotheek gesloten op donderdag 16 mei 2019
Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0200

De Infotheek (North Galaxy gebouw - Brussel) zal op donderdag 16 mei 2019 uitzonderlijk gesloten zijn. 

Wij danken u voor uw begrip. 

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand mei 2019
Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0200

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand mei uitgevoerd worden na 23/05/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

Hoe buitenlandse rekeningen aangeven?
Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0200

Hebt u een rekening of levensverzekering in het buitenland? Die moet u vermelden in uw belastingaangifte. Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België aangeven.

Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt.

U moet dit niet verbeteren in uw aangifte, maar de inkomsten uit die rekeningen moet u wel nog aangeven. Daarvoor neemt u best contact op met uw belastingkantoor.

U kan nakijken om welk rekening het gaat via MyMinfin (> Mijn documenten > CRS-informatie). Als die informatie volgens u niet juist is, stuurt u best een brief of e-mail met bewijsstukken naar uw belastingkantoor.

Als u in 2018 nog altijd een buitenlandse rekening of levensverzekering had, moet u dat vermelden in uw belastingaangifte van 2019. Als u in 2019 een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet u een aangifte indienen om het bestaan van die rekening of levensverzekering te melden.

lees meer...

Enquête FOD Financiën: belastingen, fraude, vermogen ... wat ligt u nauw aan het hart?
Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0200

De FOD Financiën is zich bewust van zijn grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook erg geïnteresseerd in de manier waarop u, burger, omgaat met onderwerpen zoals belastingen, fraude en vermogen. Hoe bekijkt u dit alles binnen de context van duurzaam omgaan met fiscale en patrimoniale zaken?

Vertel ons waar u ’s nachts van wakker ligt en vul onze online enquête in. Deelnemen duurt ong. 10 minuten en kan tot 14 juni 2019.

Wij danken u voor uw medewerking!

lees meer...

Belastingaangifte 2019: wanneer en hoe uw aangifte indienen?
Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200

Ga nu online naar uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte!

Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar in Tax-on-web. U hebt er nu toegang toe via MyMinfin, uw online belastingportaal.
 

Wanneer moet u de aangifte indienen?

U dient uw aangifte zelf in:

 • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 28 juni 2019.
 • via Tax-on-web: u hebt daarvoor de tijd tot 11 juli 2019.

Is uw voorstel voor vereenvoudigde aangifte onjuist en/of onvolledig? Wijzig het

 • via het papieren antwoordformulier: we moeten het formulier ontvangen ten laatste op 28 juni 2019.
 • via Tax-on-web: u hebt daarvoor de tijd tot 11 juli 2019.

Wilt u door onze experts uw aangifte laten invullen? Wij organiseren sessies van 2 mei tot 28 juni 2019.
 

Meer info?

Raadpleeg onze FAQ ‘Aangifte 2019’.

Wilt u graag de nieuwigheden van de aangifte en van Tax-on-web kennen? Neem een kijkje in de presentatie gegeven op de Downloadable file persconferentie (PDF, 2.08 MB) van 2 mei.
 

U bent niet-inwoner?

U zult uw aangifte kunnen indienen vanaf half september 2019.

lees meer...

Opening Tax-on-web en indieningstermijnen voor de aangiften PB, VenB, RPB, BNI-ven en BNI-np
Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200

Opening Tax-on-web

Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019. U kunt dus vanaf nu aangiften indienen voor uw klanten.

Wilt u graag de nieuwigheden van de aangifte en van Tax-on-web kennen? Neem een kijkje in de presentatie gegeven tijdens de Downloadable file persconferentie (PDF, 2.08 MB) van 2 mei.
 

Indieningstermijnen voor de aangiften

Aangifte in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 28 juni 2019
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 11 juli 2019
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 24 oktober 2019

Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen 

 • Indieningstermijn: 26 september 2019
 • Biztax (aanslagjaar 2019) zal beschikbaar zijn vanaf 20 juni 2019

Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 7 november 2019
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 5 december 2019
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 5 december 2019
 • De aangiften voor aanslagjaar 2019 zullen beschikbaar zijn in Tax-on-web vanaf 12 september 2019.
lees meer...

Tax-on-web niet toegankelijk via itsme van 2 mei 23 u. tot 3 mei 0.30 u
Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200

Door een technisch onderhoud bij het Rijksregister zullen Tax-on-web en onze andere e-services niet toegankelijk zijn via itsme van donderdag 02.05 om 23 u. tot en met vrijdag 03.05 om 0.30 u.

lees meer...