Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Informatienota over het tijdelijk economisch partnerschapsakkoord tussen de Europese Unie en Ghana
Thu, 22 Oct 2020 02:00:00 +0200

Op 20 augustus 2020 is het nieuw protocol betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking van de tijdelijke EPA tussen de Europese unie en haar lidstaten enerzijds en Ghana anderzijds, in werking getreden. Lees er meer over in onze  informatienota (PDF, 363.19 KB).

lees meer...

De Douane en de Scheepvaartpolitie onderscheppen 11 miljoen namaaksigaretten
Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 +0200

Onze douanediensten hebben op 20 oktober samen met de scheepvaartpolitie een container namaaksigaretten onderschept in Zeebrugge. Finaal werden 11 miljoen namaaksigaretten van het merk Malboro gold met Poolse opschriften in beslag genomen. Deze smokkel vertegenwoordigt 6,7 miljoen € aan ontdoken rechten (invoerrechten, accijnzen, bijzondere accijnzen en btw).

Lees het persbericht via:  De Douane en de Scheepvaartpolitie onderscheppen 11 miljoen namaaksigaretten

Voor de foto's kan u terecht op onze Instagram: douaneBE

lees meer...

Coronavirus: onze infocenters en kantoren in eupen zijn alleen toegankelijk op afspraak en op voorwaarde dat het dossier dringend is
Mon, 19 Oct 2020 00:00:00 +0200

Door de nieuw genomen maatregelen van de regering om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zijn onze infocenters en kantoren in Eupen alleen toegankelijk op afspraak en op voorwaarde dat het dossier dringend is.

Al onze andere kantoren blijven momenteel gesloten voor het publiek.

We vragen u:

 • om alleen op afspraak naar onze kantoren te komen en dit alleen voor dringende dossiers;
 • voor onze andere dienstverleningskanalen te kiezen.

U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Als u een beroep moet doen op de diensten van FOD Financiën:

 • Kies voor onze digitale diensten (website, MyMinfin en andere e-services).
 • Heeft u niet gevonden wat u zocht? Heel wat vragen kunnen via de telefoon beantwoord worden. Contacteer ons:
  • via ons Contactcenter voor algemene vragen: per telefoon op het nummer 02 572 57 57, iedere werkdag van 8u30 tot 17 uur.
  • via uw bevoegd lokaal kantoor voor vragen over uw persoonlijk dossier.
 • Als u geen andere keuze heeft dan naar een van onze infocenters of kantoren te komen, kan dit alleen op afspraak en op voorwaarde dat het dossier dringend is.
lees meer...

E-services niet toegankelijk via itsme aanstaande vrijdag- en zaterdagavond
Wed, 14 Oct 2020 00:00:00 +0200

Door een onderhoud van de itsme toepassing zullen de e-services van de FOD Financiën niet toegankelijk zijn via itsme:

 • op vrijdag 16 oktober vanaf 22 uur tot en met zaterdag 17 oktober om 7 uur en
 • op zaterdag 17 oktober vanaf 22 uur tot en met zondag 18 oktober om 7 uur.

De e-services blijven toegankelijk via de andere aanmeldingsmethodes.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Laat u uw aangifte (personenbelasting) indienen door een boekhouder?
Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0200

Door uitstel van de deadline kan uw boekhouder uw aangifte (personenbelasting) indienen tot 16 november 2020 (in plaats van 22 oktober zoals eerder aangekondigd).

Meer informatie over het indienen van de aangifte via een boekhouder.

lees meer...

Reportage "Brexit" op RTBF
Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0200

​​​Hoe bereiden onze douanediensten zich voor op de Brexit van 1 januari aanstaande ? Een reportage van de RTBF Info van 12 oktober in de haven van Zeebrugge.​

Binnenkort ook op VRT.

Bekijk ook onze instagrampagina "douaneBE".

lees meer...

Succesvolle eerste editie van online contactdagen met douaneattachés (5-6/10)​
Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200

De Belgische Douaneadministratie beschikt over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in Brazilië, China, India, Indonesië en Rusland. Naast hun rol in de strijd tegen de economische en commerciële fraude, zijn de douaneattachés een belangrijk aanspreekpunt voor bedrijven. Ze verstrekken nuttige informatie over de douane- en accijnsregelgeving in hun land en beantwoorden douane-technische  vragen, maar evengoed kunnen ze contact opnemen met de lokale douaneadministratie of andere lokale overheidsdiensten bij geblokkeerde zendingen of onduidelijke procedures.

Meer info op de website van Belgian Chambers.

lees meer...

Aangiften PB (via Tax-on-web Mandataris) en aangiften VenB - RPB - BNI-Ven: termijnen verlengd tot 16 november 2020
Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft beslist om tot en met 16 november 2020 uitstel te geven voor het indienen van:

 • de aangiften in de personenbelasting via Tax-on-web Mandataris, en
 • de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners-vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting (aangiften die tussen 29 oktober 2020 en 16 november 2020 ingediend moesten worden).

De initiële data waren:

 • voor de aangiften in de personenbelasting: 22 oktober 2020
 • voor de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners - vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting: 29 oktober 2020.
lees meer...

Aangiften VenB – RPB – BNI-Ven: termijnen verlengd tot 16 november 2020
Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200

De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft beslist om uitstel te geven tot en met 16 november 2020 voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners-vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting  (aangiften die tussen 29 oktober 2020 en 16 november 2020 ingediend moesten worden).

De initiële indieningsdatum was 29 oktober 2020.

lees meer...

Misleidende reclame over de uitgifte van Belgische medailles en verzamelmunten
Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200

Via websites of andere kanalen worden medailles en verzamelmunten te koop aangeboden die geen officiële Belgische uitgiften zijn. Sommige teksten op die websites e.a. bevatten vaak misleidende informatie waaruit kan worden afgeleid dat het om officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles gaat. Wij herinneren eraan dat de Koninklijke Munt van België, als dienst van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, de enige officiële instantie is die verantwoordelijk is voor de officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles.

De muntslag en de commercialisering van de officiële Belgische herdenkings- of verzamelmunten of medailles zijn weliswaar gegund aan de Koninklijke Nederlandse Munt maar de koning is de uitgevende autoriteit van de officiële munten en medailles. Alle officiële Belgische munten zijn voorzien van het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid van Herzele.

De bijzondere aandacht wordt er daarom op gevestigd dat munten die het muntmeesterteken van Muntmeester Ingrid van Herzele niet dragen, dus geen officiële Belgische munten zijn. Meer info over de Koninklijke Munt van België op https://ap.lc/e2rsM

lees meer...