Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Bent u btw-belastingplichtige? Dien dan uw klantenlisting 2018 in voor 31 maart 2019
Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100

Als u periodieke btw-aangiften indient, moet u in principe de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat(This hyperlink opens a new window).
Uitzondering: als u een machtiging heeft om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling kunt u uw klantenlisting ook via Intervat(This hyperlink opens a new window) indienen maar mag dat ook nog op papier. In dit laatste geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegde team beheer(This hyperlink opens a new window) en het indienen bij het scanningcentrum.

Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.
 

Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld ?

U bent

Wat doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

  • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak in kader VIII aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
  • Opmerking: de administratie zal, bij wijze van tolerantie, ook de in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2019 aangekruiste vakjes in aanmerking nemen.
  • Of, dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

U moet niet langer een nihil-listing indienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

een andere belastingplichtige

Informeer schriftelijk uw bevoegde team beheer.

lees meer...

Nieuwe functionaliteit en nieuwe wetboeken toegevoegd aan Fisconetplus
Mon, 18 Mar 2019 00:00:00 +0100

De zoekprogramma Fisconetplus is voorzien van een nieuwe functionaliteit. Als u de eerste drie tekens van een woord of een uitdrukking ingeeft zal de site u voortaan een reeks van bestaande trefwoorden voorstellen. Met een klik op een van deze woorden kunt u dan vlugger uw opzoeking uitvoeren.

Bovendien is de rubriek ‘Documenten beheerd door de FOD Justitie’ aangevuld met twee nieuwe wetboeken: het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van Strafvordering.

Fisconetplus - Kenniscentrum

lees meer...

Productfiche ‘Vergunning ET 14000: verlegging btw naar periodieke btw-aangifte’
Thu, 14 Mar 2019 01:00:00 +0100

Met de Downloadable file vergunning ET 14000 (PDF, 107.48 KB), wordt de betaling van de invoer-btw verlegd naar de periodieke btw-aangifte. Hierdoor moet u de btw niet voorfinancieren bij de douane op het moment dat goederen worden ingevoerd.

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand maart 2019
Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0100

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand maart uitgevoerd worden na 22/03/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

Einde papieren AGD-IMP
Thu, 07 Mar 2019 01:00:00 +0100

Zoals meegedeeld op de werkgroep Accijnzen, worden sinds 1 maart geen papieren AGD-IMP meer aanvaard. De bedrijven dienen nu gebruik te maken van de vergunning "Geregistreerde afzender".

Enkel en alleen voor de bedrijven die nog een aanvraag voor een vergunning “Geregistreerde afzender” in behandeling hebben op 1 maart 2019 worden papieren AGD-IMP nog aanvaard. Dit tot op het moment van het afleveren van de vergunning “Geregistreerde afzender”.

U vindt het aanvraagformulier voor de vergunning "Geregistreerde afzender" op onze website.

lees meer...

Monstername van energieproducten - monsterhouders
Mon, 04 Mar 2019 01:00:00 +0100

Omwille van het verfijnen van de procedure van monstername van energieproducten, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen het te hanteren type monsterhouder gewijzigd. Deze Downloadable file nota (PDF, 105.17 KB) beschrijft het nodige materiaal dat ter beschikking gesteld dient te worden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Deze nota is vanaf 01/05/2019 van toepassing.

lees meer...

Aangiften PB/BNI-NP aj. 2018: Tax-on-web afgesloten op 15 maart 2019
Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0100

Tot en met 14 maart 2019 kunt u nog (laattijdige) aangiften voor de inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018) online indienen

  • in de personenbelasting
  • in de belasting van niet-inwoners

Vanaf 15 maart 2019 moet u deze aangifte aanslagjaar 2018 per post indienen. Als u geen papieren aangifte heeft, contacteer dan het bevoegd kantoor van uw cliënt (team beheer).

lees meer...

Performantieproblemen PLDA - Update
Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0100

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verontschuldigt zich voor de huidige performantieproblemen in PLDA. Ze is zich bewust dat dit een negatieve impact heeft op de logistieke keten.

De problemen worden door de ICT-afdeling en de contractant met de hoogste prioriteit onderzocht. Momenteel wordt alle beschikbare informatie geanalyseerd, zodat een afdoende oplossing kan opgeleverd worden. Van zodra een oplossing beschikbaar is, zal deze onmiddellijk in het productiesysteem geïnstalleerd worden.  

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen deelt de volgende update mee:

Na onderzoek van de performantieproblemen van PLDA werd in overleg met de ICT-afdeling volgend actieplan opgemaakt:

  • In de loop van de voormiddag werden de netwerkverbindingen tussen PLDA en de gebruikte databases geoptimaliseerd of versterkt.
  • Volgende week wordt PLDA17.17.1 opgeleverd. Deze versie bevat extra verbeteringen inzake performantie.
  • Een lijst van actiepunten werd opgemaakt en de contractant bekijkt momenteel wanneer voor elk van deze punten een oplossing kan worden opgeleverd.
lees meer...

E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 9 en 10 maart
Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0100

Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 8 maart om 18 u tot zondag 10 maart om 10 u.

Op zondag 10 maart tussen 10 u en 16 u zijn er echter nog steeds verstoringen mogelijk.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Tip Fisconetplus: hoe op de hoogte blijven van nieuw inhoud of van wijzigingen op Fisconetplus?
Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0100

Met de toegang tot de publicaties en de recente wijzigingen kunt u voor uzelf via Fisconetplus de opvolging van alle documentatie organiseren. Via de recente wijzigingen of via specifieke waarschuwingen blijft u permanent op de hoogte van de nieuwigheden gepubliceerd op Fisconetplus.

lees meer...