Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: aanpassing van het formulier 275 U (investeringsaftrek)
Fri, 07 Aug 2020 00:00:00 +0200

Het regime van de investeringsaftrek (IA) werd gewijzigd door de wet van 15 juli 2020 (‘Corona III’):

 • Het tarief wordt verhoogd tot 25 % voor nieuwe vaste activa, die rechtstreeks verband houden met de economische activiteit, en die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werkelijk werden verkregen of tot stand gebracht.
 • De overdracht van niet afgetrokken investeringsaftrek die beperkt is tot het enige belastbare tijdperk dat volgt op het tijdperk waarin de betrokken vaste activa worden verkregen of tot stand gebracht (art. 201, §1, lid 5, WIB 92), wordt uitgebreid naar de twee volgende belastbare tijdperken voor de vaste activa die in 2019 werden verkregen of tot stand gebracht.

Het  formulier 275 U (PDF, 257.72 KB) werd aangepast.

Het tabblad 275 U in Biztax is bijgewerkt op 6 augustus.

Hebt u al een aangifte ingediend met een formulier 275 U?

Kijk uw situatie dan op dit punt na en doe indien nodig en nog voor de limietdatum voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelastingen, het volgende:

 • wijzig de aangifte in de vennootschapsbelastingen en de 275 U (incl. eventuele overdrachten) in Biztax via een correctieaangifte,
 • als dit binnen Biztax technisch niet meer mogelijk zou zijn, contacteer uw dienst Beheer en bezorg hen formeel de gewijzigde gegevens.

Wanneer u een softwarepakket gebruikt om de aangiften in Biztax in te dienen, moet dit mogelijk worden aangepast aan deze nieuwe wetgeving.
Contacteer uw softwareleverancier of volg zijn updates op om te weten of en wanneer uw pakket werd aangepast. Zo kunt u de aangifte nog indienen/wijzigen, conform deze aanpassing en binnen de normale indieningstermijnen.

lees meer...

Poging tot phishing: frauduleuze e-mails en sms’en in naam van de FOD Financiën
Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200

De FOD Financiën waarschuwt eens te meer voor frauduleuze e-mails en sms’en die de ronde doen. Daarin vraagt men u om een zogezegde schuld aan de FOD Financiën af te lossen.

Ga daar niet op in!

Een betaling doen aan de FOD Financiën kan alleen op de volgende manieren:

 1. online via MyMinfin
 2. via een overschrijving naar een van onze officiële rekeningen met de volgende structuur BEXX 6792 XXXX XXXX
 3. in één van onze Infocenters

Wilt u nagaan of u een schuld heeft bij de FOD Financiën? Surf dan naar MyMinfin (externe link)> Mijn betalingen > Mijn huidige schulden en terugbetalingen raadplegen

https://financien.belgium.be/nl/phishing

lees meer...

Update COVID 19: Verlenging van de termijn van vrijstelling van rechten en btw bij invoer op goederen ter bestrijding van COVID 19
Mon, 27 Jul 2020 00:00:00 +0200

Het besluit van (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020, werd gewijzigd door het besluit van 23 juli 2020, (EU) 2020/1101 en vandaag gepubliceerd in Publicatieblad L 241 van 27 juli 2020.

Hierdoor verlengt de Commissie de geldigheid van haar (EU) 2020/491-besluit tot 31 oktober 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden.

Daarom blijft EOS / DD 015.815 van 3 april 2020 tot en met 31 oktober van dit jaar volledig van toepassing in al zijn elementen. De vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op basis van artikel 74 in de zin van Besluit (EU) 2020/491 kan op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden worden verleend als tot op heden.

lees meer...

Invullen van de aangifte in de personenbelasting per telefoon – Opsturen van de laatste bevestigingsdocumenten
Fri, 24 Jul 2020 00:00:00 +0200

Tijdens de maanden mei en juni hebben we meer dan 280.000 belastingplichtigen telefonisch geholpen met het invullen van hun aangifte. De meesten van hen hebben het bevestigingsdocument met de gegevens en de bedragen, die tijdens dat gesprek werden meegedeeld, al ontvangen.

We zullen de 29.000 laatste bevestigingsdocumenten eind juli per post opsturen. Deze documenten betreffen de belastingplichtigen van wie we het adres omwille van een bepaalde situatie niet automatisch konden identificeren.

Om het opsturen van de aangifte te vervolledigen, is het nodig de gegevens te bevestigen:

 • ofwel door ons het document ondertekend per post terug te sturen
 • ofwel door de gegevens te bevestigen in MyMinfin (Tax-on-web).

Als u het document al ontvangen hebt, maar nog niet gereageerd hebt, vragen we u om dat alsnog te doen, zelfs als de aangegeven termijn al voorbij is.

lees meer...

IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar op zaterdag 25 juli tussen 8 uur en 20 uur
Thu, 23 Jul 2020 00:00:00 +0200

Door een IT-onderhoud zullen de e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn op zaterdag 25 juli tussen 8 uur en 20 uur.

Wij danken u voor uw begrip.

lees meer...

Professionele diesel: Nieuw webformulier voor de papieren aangifte
Thu, 23 Jul 2020 00:00:00 +0200

Wanneer u uw aangifte voor de terugbetaling inzake professionele diesel op papier indient kan u vanaf nu gebruik maken van het nieuwe webformulier. Dit webformulier vervangt de pdf formulieren die maandelijks ter beschikking werden gesteld via MyMinfin voor de opmaak van de aangifte.

Via dit nieuwe webformulier kan u de aangifte niet indienen. U moet de aangemaakte aangifte afdrukken, ondertekenen en per post opsturen naar de dienst Professionele diesel.

Belgische bedrijven die hun aangifte online willen aanmaken, indienen en consulteren kunnen gebruik maken van de online applicatie PDIE. Meer info over deze applicatie vindt u op de pagina "PDIE".

Communautaire eindgebruikers kunnen echter geen gebruik maken van de online applicatie PDIE en moeten altijd hun aanvraag op papier indienen.

lees meer...

Wilt u een beroep doen op een boekhouder om uw belastingaangifte in te dienen? Neem contact met hem op vóór 31 augustus 2020 om uw mandaat te activeren.
Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 +0200

Een boekhouder (expert-boekhouder, fiscalist ...) kan je belastingaangifte nog tot en met 22 oktober 2020 tijdig indienen. Dat gebeurt via een mandaat.

Heb je je mandaat nog niet geactiveerd? Doe dat dan bij een boekhouder naar keuze, bij voorkeur vóór 31 augustus 2020. Zo vermijd je een herinneringsbrief voor de niet-indiening van je aangifte.

Meer info

lees meer...

BRUGDAG: ONZE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP MAANDAG 20 EN DINSDAG 21 JULI 2020
Fri, 17 Jul 2020 00:00:00 +0200

Ons Contactcenter en onze diensten zijn gesloten op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020.

De diensten van de douane die verband houden met haven- en luchthavenactiviteiten werken uiteraard 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Gezien de huidige omstandigheden is het voor de hulpkantoren van de douane aangewezen om voorafgaand aan uw bezoek het betreffende hulpkantoor te bellen om de openingsmodaliteiten te kennen.

Al onze diensten zijn telefonisch opnieuw bereikbaar vanaf woensdag 22 juli 2020. Vanaf woensdag ontvangen we u ook opnieuw op afspraak in onze 11 infocenters en onze twee kantoren in Eupen.

Hou er rekening mee dat:

lees meer...

[OPGELOST] UBO-register: raadpleging door het groot publiek momenteel niet mogelijk
Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0200

Door een technisch probleem is het momenteel voor het groot publiek niet mogelijk om het UBO-register te raadplegen.
Wij doen er alles aan om de toestand zo snel mogelijk te herstellen.
Onze excuses voor dit ongemak.

lees meer...

Heropening van de Infotheek: bezoek alleen op afspraak
Tue, 14 Jul 2020 00:00:00 +0200

Vanaf woensdag 15 juli 2020 opent de Infotheek opnieuw zijn deuren voor het publiek. Hij zal open zijn van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u.

Door de coronamaatregelen bent u voortaan verplicht om eerst een afspraak te maken.

Wat moet u concreet doen?

 1. Stuur een e-mail naar bib.noga@minfin.fed.be en laat ons weten wanneer u wilt langskomen: dat kan per blok van 30 minuten telkens beginnend op het uur of op het uur en 30 minuten.
  U kan meerdere aansluitende blokken van 30 minuten reserveren maar gezien de plaatsen beperkt zijn vragen wij u om niet langer aanwezig te blijven dan nodig. 

 1. Als uw afspraak aanvaard is, sturen wij u dezelfde dag een bevestigingsmail (als u uw e-mail voor 15 uur stuurde). 
  Als u geen bevestigingsmail krijgt, vragen wij u om ons een nieuw voorstel te doen.
  Opgelet: die bevestigingsmail is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de Infotheek.

 1. Kom naar het onthaal van het North Galaxy-gebouw (Brussel) en toon er uw bevestigingsmail.
  U krijgt een Infotheek-badge.

 1. Ga met die-badge naar de Infotheek.

Wij vragen u om tijdens uw bezoek de hygiënerichtlijnen na te leven. Hou rekening mee dat het dragen van een mondmasker verplicht is.

De Infotheek

lees meer...