Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Uitstel indiening btw-aangiften over maart 2021 en eerste kwartaal 2021
Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0200

U krijgt uitzonderlijk extra tijd voor het indienen van de periodieke btw-aangiften over de handelingen van maart 2021 en het eerste kwartaal van 2021:

 • Maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave (starters en vergunninghouders): termijn verlengd tot en met 24 april 2021.
 • Andere indieners (gewone maandindieners, kwartaalindieners …): termijn verlengd tot en met 3 mei 2021.

Deze aangiften moesten normaal gezien uiterlijk op 20 april 2021 ingediend worden.

Dit uitstel geldt niet voor de intracommunautaire opgaven over deze periodes. Die moeten uiterlijk op 20 april 2021 ingediend zijn.

Betaling

De btw over de handelingen van maart 2021 en het eerste kwartaal 2021 moet wel binnen de wettelijke termijn (uiterlijk 20 april 2021) betaald worden.

Voor laattijdige betalingen rekenen we een interest van 0,33 % per maand aan. Dat is een tijdelijke verlaging vanaf 20 april 2021 van het normale tarief van 0,80 % per maand.

Als u uw aangifte later indient, kunt u voor de zekerheid al een storting doen op basis van een redelijke raming (bv. op basis van vorige aangifteperiodes). De interesten passen we dan alleen toe op een eventueel tekort.

lees meer...

Btw - Wilt u gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?
Thu, 15 Apr 2021 00:00:00 +0200

U kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als uw omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer dan 25.000 euro bedroeg en u voldoet aan de andere voorwaarden. Met die regeling bent u vrijgesteld van de meeste btw-verplichtingen.   

Wilt u gebruik maken van die regeling? Als uw omzet in 2020 niet meer dan 25.000 euro bedroeg, zult u in de loop van de maand mei een brief ‘Toepassing van de btw-vrijstellingsregeling’ ontvangen. Daarin staat meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van die regeling. U vindt die brief in MyMinfin: meld u aan en klik op ‘Mijn documenten’.

Voldoet u aan de voorwaarden én wilt u voor die regeling kiezen? Stuur de keuzeverklaring dan vóór 10 juni 2021 naar uw bevoegde team beheer.   

Is door de crisis uw omzet in 2020 gedaald? Als u in 2021 een verbetering verwacht, bent u niet verplicht om vanaf 1 juli 2021 de overgang naar de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aan te vragen. 

Meer informatie over de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 

lees meer...

Vraag om tussenkomst van de DAVO: technisch probleem leidt tot niet-ontvangst van het online aanvraagformulier
Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200

Door een technisch probleem ontvangen onze kantoren de aanvraagformulier die u online verstuurt niet. We doen ons best om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Aarzel in de tussentijd niet om hetzelfde formulier op papier in te vullen.

Wij komen bij u terug zodra het probleem is opgelost.

Sorry voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Phishing: FOD Financiën stuurt uw belastingrekening nooit per e-mail
Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 +0200

Oplichters versturen momenteel e-mails in naam van de FOD Financiën waarbij zij u zogezegd uw aanslagbiljet (belastingberekening) bezorgen.

De lay-out van die e-mail lijkt echt en ook uw persoonlijke gegevens kloppen dikwijls. Men vraagt om op een knop te klikken om uw teveel betaalde belasting terug te krijgen. Ga daar niet op in, dit is bedrog!

Alleen al aan het vreemde e-mailadres kan u meestal onmiddellijk zien dat het niet gaat om een e-mail van de FOD Financiën.
Trouwens, de FOD Financiën verstuurt uw aanslagbiljet nooit per e-mail. Hij bezorgt u dat alleen:

 • per post
 • via een bericht in uw e-Box dat zegt dat het document digitaal beschikbaar is in uw elektronisch MyMinfinfin.be - dossier.

Meer info over valse e-mails en oplichting op onze phishing-pagina.

Hieronder een voorbeeld van zo’n valse e-mail:

lees meer...

Patrimoniale gegevens voortaan afgeleverd via MyMinfin
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200

Bij de afdeling Data Delivery van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kunt u via het e-mailadres datadelivery@minfin.fed.be patrimoniale gegevens in bulk aanvragen. Om de aflevering van de aangevraagde producten efficiënter te laten verlopen en om aan alle veiligheids- en privacy normen te voldoen, beginnen we de aangevraagde producten tussen 12 april en 3 mei echter geleidelijk aan te bezorgen via ons digitaal portaal MyMinfin. Vanaf 3 mei ontvangt u alle aangevraagde producten nog uitsluitend via MyMinfin en niet meer per e-mail.

Wat betekent dat voor u?

Als aanvrager

U kunt uw aanvragen nog steeds indienen via het e-mailadres datadelivery@minfin.fed.be. Vanaf 12 april moet u de afgeleverde producten echter ophalen op myminfin.be. Daarom vragen we u in uw aanvraag steeds:

 • uw Rijksregisternummer te vermelden voor aanvragen die u doet in eigen naam.
 • het KBO-nummer van uw onderneming te vermelden voor aanvragen die u doet in naam van uw onderneming.

Doet u aanvragen in naam van uw onderneming maar heeft u geen toegang tot haar professioneel MyMinfin-portaal? Contacteer de toegangsbeheerder van uw organisatie om de nodige toegang te verkrijgen.

Als toegagsbeheerder van het MyMinfin-portaal van uw organsatie?

We vragen de toegangsbeheerders voor 12 april de personen in hun organisatie die patrimoniale gegevens aanvragen de rol ‘FOD FIN Patrimoniale Informatie’ toe te kennen in MyMinfin. Hoe u dat doet leest u op loginhulp.be – e-Gov-Rollenbeheer.

Welke patrimoniale gegevens kunt u aanvragen?

De Afdeling Data Delivery is uw ‘uniek contactpunt’ om op grote schaal digitale patrimoniuminformatie, waarvan de AAPD de authentieke bron is, te verkrijgen. Wie welke gegevens kan aanvragen kunt u lezen in onze brochure en in onze productencatalogus.

Waar kunt u terecht voor vragen?

U kunt al uw vragen over het aanvragen van patrimoniale informatie stellen via het e-mailadres datadelivery@minfin.fed.be.

lees meer...

Uniforme werkwijze voor het insturen van de berichten betreffende ECS fase 2
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200

Om de berichten in de exportflow aan elkaar te kunnen linken is het hanteren van een uniforme werkwijze noodzakelijk, hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

 • Structuur van de MAWB: prefix hyphen serial vb. 123-87654321
 • Package Type: PK

Technische documentatie werd aangepast met een voetnoot en kan teruggevonden worden op de pagina "Ontwikkeling Functioneel technische specificaties (FTS) - Berichtspecificaties".

Het betreft de technische documentatie van volgende berichten:

 • Charge Report (aankomstmelding/IE507)
 • Transfer
 • Confirmation Handling
 • Exportmanifest
   

Overgangsperiode

Om iedereen de kans te geven de berichtenstroom te optimaliseren werd een overbruggingsperiode voorzien van 01/04/2021 tot en met 30/06/2021. Van partijen die klaar zijn wordt verwacht dat zij deze periode gebruiken om de berichten in te sturen en indien nodig mogelijke fouten weg te werken. Partijen die nog niet klaar zijn kunnen deze periode gebruiken om de berichtenstroom op te zetten. Iedereen wordt verwacht klaar te zijn op 01/07/2021.

lees meer...

Verplichte toepassing van het volledige exportproces voor luchtvracht
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 +0200

Na de uitbreiding van het elektronisch exportproces in Zeebrugge en Antwerpen, wordt ook in Zaventem het volledige exportproces verplicht.

Reeds geruime tijd is het gebruik van Charge Report verplicht voor luchtvracht in de luchthaven van Zaventem. Het betreft automatische aankomstberichten van exportaangiftes (CO, EU, EX, EXS) waarbij de ontvanger van de goederen een bevestiging van aankomst van de goederen op kantoor van uitgang stuurt.

Vanaf 1april 2021 wordt het volledige exportproces verplicht voor luchtvracht in de luchthaven van Zaventem. Details vind je terug in de nota " exportproces luchtvracht (PDF, 360.57 KB)”.

lees meer...

FISCONETplus - Nieuwe documentatiemap: Deeleconomie
Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200

FISCONETplus  stelt aan u voor: ‘een nieuwe documentatiemap over de deeleconomie’.

Sinds enkele jaren kent de deeleconomie een exponentiële groei. De populariteit van deze nieuwe wijze van produceren en consumeren hangt nauw samen met de opkomst van talrijke online platformen.

Deze map biedt u een actueel overzicht op het vlak van wetgeving, rechtspraak en circulaires. Daarnaast vindt u een mooie selectie van boeken en artikels uit de vakliteratuur. De vermelde werken zijn beschikbaar in de Bibliotheek van de FOD Financiën (North Galaxy) of, voor de ambtenaren, in de privébibliotheek van FISCONETplus.

Heeft u opmerkingen of wil u een suggestie doen, aarzel niet om ons te contacteren op: kms.monitoring@minfin.fed.be

lees meer...

Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg: akkoorden tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19-gezondheidscrisis
Fri, 02 Apr 2021 00:00:00 +0200

België heeft met Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk akkoorden in onderling overleg gesloten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

Deze akkoorden bepalen dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken, belastbaar kunnen blijven in de Staat waar ze voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden.

De toepassingsperiode van deze akkoorden aangaande thuiswerk liep tot 31 maart 2021 en is nu verlengd tot 30 juni 2021.

Met betrekking tot het bijzonder stelsel van de Franse grensarbeiders bepaalt het huidige verlengingsakkoord dat de dagen waarop een grensarbeider thuis blijft, tot 30 juni 2021 niet opgenomen blijven worden in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten, in toepassing van i) van b) van 7 van het genoemd Protocol.

lees meer...

Coronavirus – Kappers: aanpassing van de berekening van het btw-forfait voor het 1ste kwartaal 2021
Thu, 01 Apr 2021 00:00:00 +0200

Om hun omzetcijfer aan te passen aan de crisis kunnen herenkappers, dameskappers en heren- en dameskappers (F05) de berekening van het btw-forfait voor het 1ste kwartaal 2021 aanpassen.

Het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden worden op het berekeningsblad van 2021 (kader II) en dat als basis dient voor de btw-aangifte van het 1ste kwartaal van 2021, bedraagt:

 • voor heren: 407 in plaats van 1.140
 • voor dames: 190 in plaats van 534

In tegenstelling tot wat is voorzien voor de kappers in punt 20 van de forfaitaire btw-regeling, moet u het belastbaar bedrag van het jaar 2020 niet verhogen wanneer u bij de uitvoering van uw prestaties gebruik hebt gemaakt van shampoos en producten die onderworpen zijn aan het tarief van 21 % en waarvan de werkelijke aankoopprijs hoger is dan:

 • voor herenkapsalons: 4 % van de ontvangsten
 • voor dameskapsalons: 11 % van de ontvangsten
 • voor gemengde kapsalons:
  • 4 % op het bedrag van de ontvangsten van het herengedeelte
  • 11 % op het bedrag van de ontvangsten van het damesgedeelte

Hebt u het belastbaar bedrag reeds rechtgezet in de aangifte van het 4de kwartaal 2020? Dan kunt u:

 • ofwel uw situatie rechtzetten door via Intervat een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen die de vorige vervangt,
 • ofwel de te veel aangegeven btw opnemen in rooster 62 van de aangifte van het 1ste  kwartaal 2021.
lees meer...