Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Maak er samen met ons een denderende Nationale Feestdag van!
Fri, 19 Jul 2019 00:00:00 +0200

De douane is dit jaar opnieuw te bewonderen tijdens het Nationaal Defilé. 9 voertuigen en een 40-tal douaniers zullen onze administratie vertegenwoordigen tijdens deze heugelijke dag.

Ook aan het begin van de Regentschapsstraat, in de nabijheid van het Poelaertplein, zal een infostand te bezoeken zijn, waar collega’s u graag meer uitleg geven over het beroep van douanier. Ook kunnen zij u vertellen hoe u deel kan nemen aan de rekruteringen om zelf douanier te worden. Als dat niet voldoende is, dan kan u een foto nemen op een motor van de douane, in real-time zien hoe wij pakjes scannen en deze beelden analyseren of uitleg krijgen hoe wij worden getraind op het vlak van Tactical First Aid en ook zelf oefenen op de bleeding-simulatoren onder begeleiding van onze instructeurs.

Kom gerust eens langs op de stand of neem een kijkje langs het parcours van het defilé!

lees meer...

[OPGELOST] E-services niet toegankelijk
Thu, 18 Jul 2019 00:00:00 +0200

Door een probleem met het federale authenticatiesysteem zijn de e-services van de FOD Financiën niet toegankelijk.

lees meer...

[OPGELOST] Fisconetplus: toegang tot documenten verstoord - update
Thu, 18 Jul 2019 00:00:00 +0200

De toegang tot de meeste documenten is nu hersteld. We stellen u op de hoogte wanneer alle documenten weer beschikbaar zijn.

lees meer...

Doet u een beroep op een boekhouder of fiscalist om uw belastingaangifte in te dienen? Activeer uw mandaat vóór 31 augustus 2019
Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200

Een boekhouder, expert-boekhouder, fiscalist ... kan uw belastingaangifte nog tot en met 24 oktober 2019 tijdig indienen. Dat gebeurt via een mandaat.

Hebt u uw mandaat nog niet geactiveerd? Doe dat dan bij een mandataris (boekhouder, expert-boekhouder, fiscalist …) van uw keuze bij voorkeur vóór 31 augustus 2019. Zo vermijdt u een herinneringsbrief in september voor de niet-indiening van uw aangifte.

lees meer...

Brexit - Informatiebericht Britse overheid
Tue, 16 Jul 2019 02:00:00 +0200

EU import of animals and animal products: notify authorities

Page summary
How to notify the Animal and Plant Health Agency (APHA) if you plan to import animals, germplasm and animal products from the EU.

Change made
IV66 import notification form (Welsh and English) updated

lees meer...

Aanpassingen aan de wetgeving over financiële beperkende maatregelen
Sun, 14 Jul 2019 02:00:00 +0200

Op 21 mei 2019 werd de wet van 2 mei 2019​ houdende diverse financiële bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet brengt onder meer volgende wijzigingen aan op vlak van financiële beperkende maatregelen:

  • De door de VN Veiligheidsraad opgelegde bevriezingsmaatregelen moeten onmiddellijk in België worden uitgevoerd, zonder dat deze maatregelen nog door een ministerieel besluit moeten worden bekrachtigd.​
  • Er wordt uitvoering gegeven aan de Europese Verordening 2271/96 dat het zogenaamde ‘Blocking Statute’ activeert om het Europese bedrijfsleven bescherming te bieden tegen o.a. de extraterritoriale gevolgen van de nieuwe maatregelen die de VS heeft genomen tegen Iran.
  • Er wordt verduidelijkt dat de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën bevoegd is om inbreuken tegen de financiële beperkende maatregelen op te sporen en vast te stellen.​

Meer informatie vindt u in de  uitgebreide toelichting over de aanpassingen (PDF, 311.3 KB).

Hoogachtend,
Cel Compliance ​

​Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen

lees meer...

E-services niet toegankelijk dinsdag 16 juli tussen 20 uur en middernacht
Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200

Door een onderhoud van het federale authenticatiesysteem zullen de e-services van de FOD Financiën op dinsdag 16 juli van 20 uur tot middernacht niet toegankelijk zijn.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

[OPGELOST] E-services verstoord
Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200

Door een technisch probleem zijn Tax-on-web en andere e-services momenteel verstoord. We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand juli 2019
Tue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0200

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand juni uitgevoerd worden na 24/07/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

Verlenging van de indieningstermijn voor de belastingaangifte via Tax-on-web tot en met 15 juli 2019
Tue, 09 Jul 2019 00:00:00 +0200

Sommige burgers ondervinden momenteel moeilijkheden bij het indienen van hun aangifte via Tax-on-web. Om hen de kans te geven om hun belastingaangifte tijdig in te dienen, verlengen we de termijn tot en met 15 juli 2019

Vandaag hebben we al ruim 2 miljoen aangiften ontvangen via Tax-on-web. We verwachten er nog ruim 200.000 extra de komende dagen.

lees meer...