Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Sluiting kantoren tussen Kerst en Nieuwjaar
Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100

De meeste diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zijn gesloten of werken met beperkte bemanning tussen 27 december en 31 december 2019, met uitzondering van de diensten die verband houden met haven- en luchthavenactiviteiten, die in 24u/24 en 7d/7 shiften worden georganiseerd.

Ook zullen alle hulpkantoren tussen 27 december en 31 december 2019 tijdens de normale kantooruren en voor de verwerking van regelmatige aanvragen open zijn.

Via het tabblad “Organisatiestructuur” kan U het adres van een hulpkantoor opzoeken.

lees meer...

Afronding op 5 cent: gevolgen voor btw en kassatickets
Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100

Sinds 1 december 2019 moet u als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent.
Meer info over de afronding

Wat zijn de gevolgen op het vlak van de btw en de kassatickets?

Btw

  • De btw mag u berekenen op het bedrag voor afronding.
  • In uw btw-aangifte neemt u het bedrag voor afronding en de daarop verschuldigde btw op.

Kassaticket en factuur

  • Op het kassaticket, de factuur of het btw-bonnetje moet u zowel het bedrag voor afronding als het afgeronde bedrag vermelden.

Meer informatie

lees meer...

Informatiemonitoring op Fisconetplus
Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100

De voortdurende technologische ontwikkelingen beïnvloeden alle domeinen van onze samenleving. De financiën en de fiscaliteit ontsnappen er niet aan. Om ons enigszins voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen, moeten we ons zo goed mogelijk informeren. 

Om u hierbij te helpen, heeft het Fisconetplus-team de “informatiemonitoring” ontwikkeld. 

Via deze gloednieuwe rubriek kan u informatie terugvinden over allerhande thema’s die te maken hebben met fiscaliteit en financiën. 

Voor de lancering van deze nieuwe tool, stellen wij u de documentatiemap “cryptogeld” voor  

Deze map biedt u een mooi overzicht van de huidige stand van zaken van de materie. 

De documentatiemap is het resultaat van minutieus opzoekingswerk en biedt een schat aan informatie. Omwille van het internationale karakter, is de informatie beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. 

Meerdere onderwerpen werden al geselecteerd door ons team maar het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van de rubriek “informatiemonitoring” ook van u afhangt. 

Aarzel dus niet om nieuwe thema’s te bedenken, suggesties te doen of uw opmerkingen door te geven. U kan dit doen door een e-mail te sturen naar volgend adres: kms.monitoring@minfin.fed.be 

Wij wensen u alvast een fijne ontdekkingstocht en veel leesplezier, 

Fisconetplus 

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand december 2019
Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand december uitgevoerd worden na 16/12/019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

De AAD&A ondersteunt 3C's in België
Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100

Uw onderneming beschikt over een customs competence center (3C) in België en wenst een nauwe samenwerking aan te gaan met de AAD&A?

Na het opzetten van enkele succesvolle pilootprojecten (begin 2019) zal de AAD&A ook in de toekomst customs competence centers in België op actieve wijze blijven ondersteunen. Wij hebben de wil en de ambitie om 3C’s een specifieke dienstverlening te bieden. Hiervoor zijn wij blijvend op zoek naar kandidaat-ondernemingen.

Voor meer informatie bekijk onze pagina "De AAD&A ondersteunt 3C's in België".

lees meer...

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - overname van de verkeersbelastingen door Brussel Fiscaliteit
Mon, 02 Dec 2019 00:00:00 +0100

U bezit een voertuig (een wagen, een motor...) en u woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan zullen uw verkeersbelastingen vanaf 1 januari 2020 worden beheerd door Brussel Fiscaliteit. U hoeft zelf niets te doen. Uw dossier voor de verkeersbelastingen zal automatisch worden overgedragen.

Meer info

lees meer...

Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen' (herinnering)
Fri, 29 Nov 2019 00:00:00 +0100

Ter herinnering: de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 13 december 2019, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web).

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met vrijdag 10 januari 2020 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).

Forfaitaire grondslagen van aanslag inzake inkomstenbelastingen – 2019

lees meer...

Infotheek gesloten donderdag 5 december 2019
Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100

De Infotheek (North Galaxy gebouw - Brussel) zal op donderdag 5 december 2019 uitzonderlijk gesloten zijn.

Wij danken u voor uw begrip.

lees meer...

Het merendeel van de documenten van de e-services ontoegankelijk dit weekend
Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100

Door onderhoudswerken zal het merendeel van de documenten (PDF) in de e-services van de FOD Financiën (MyMinfin, Intervat, …) niet toegankelijk zijn vanaf vrijdag 29 november 18 u tot maandag 2 december 6 u.

De e-services blijven beschikbaar.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Btw-plichtige: betaal het decembervoorschot ten laatste op 24 december 2019
Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0100

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal-of maandaangiften in?

Dan moet u ten laatste op 24 december 2019 een voorschot betalen op de btw over uw verrichtingen van het vierde kwartaal 2019 (als u kwartaalaangiften indient) of de maand december 2019 (als u maandaangiften indient).
 

Om het bedrag van dat voorschot te bepalen, heeft u de keuze tussen de twee volgende manieren:

U kiest voor de effectief verschuldigde btw voor de handelingen.

  • als u kwartaalaangiften indient: verricht van 1 oktober 2019 tot en met 20 december 2019
  • als u maandaangiften indient: verricht van 1 december 2019 tot en met 20 december 2019

In dit geval moet u het rooster 91 invullen in uw kwartaalaangifte van het vierde kwartaal 2019 of in uw maandaangifte van de handelingen van december 2019, die u ten laatste op 20 januari 2020 moet indienen. 

U kiest voor hetzelfde bedrag als de verschuldigde btw voor de handelingen van het derde kwartaal 2019 of van de maand november 2019.

In dit geval vermeldt u niets in het rooster 91 van uw kwartaalaangifte van het vierde kwartaal 2019 of maandaangifte van de handelingen van december 2019.
 

Meer info:

Opgelet: als u uw decembervoorschot na 24 december 2019 betaalt, dan zult u nalatigheidsinteresten moeten betalen.

lees meer...