Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

IT-onderhoud: op 25 januari tussen 8.30 uur en 17 uur tijdelijk niet mogelijk uw rekeningnummer aan te passen via MyMinfin
Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0100

Door een een IT-onderhoud, zal het op 25 januari tussen 8.30 uur en 17.00 uur niet mogelijk zijn om uw rekeningnummer aan te passen via MyMinfin.

Onze excuses voor het ongemak en dank u voor uw begrip.

lees meer...

Mondmaskers en hydroalcoholische gels – verlaagd btw-tarief van 6 %: verlenging
Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 +0100

De huidige, tijdelijke maatregel die voorziet in een verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels wordt verlengd tot 31 maart 2021.

Dit verlaagd btw-tarief van 6 % is van toepassing op leveringen, intracommunautaire verwervingen of invoeren van zulke goederen in België.

Merk op dat de douaneclassificatie van mondmaskers sinds 1 januari 2021 gewijzigd kan zijn. Raadpleeg de circulaire voor de aangepaste codes.

De invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels (ter bestrijding van Covid-19) blijft tot 30 april 2021 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer. Deze volledige btw-vrijstelling bij invoer heeft voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 %.

lees meer...

Uitvoering circulaire vrijstelling van btw in het kader van psychologie, orthopedagogie en psychotherapie opgeschort
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 +0100

De uitvoering van de circulaire over de vrijstelling van btw in het kader van de psychologie, de orthopedagogie en de psychotherapie wordt opgeschort. De circulaire wordt geacht niet te hebben bestaan.

Dit heeft enkel gevolgen voor de personen die op 1 september 2016 al psychotherapie uitoefenden, maar die op basis van de reglementering inzake Volksgezondheid niet in aanmerking komen voor een zogenaamd ‘verworven recht’.

De diensten van gezinsvoorlichting en onderwijskeuze die deze categorie van personen verstrekt, zullen voortaan vrijgesteld worden op voorwaarde dat ze het bewijs kunnen leveren van een relevante ervaring.

Wettelijke referenties

 • Circulaire 2020/C/73 over de vrijstelling van btw in het kader van de psychologie, de orthopedagogie en de psychotherapie
 • Arrest nr. 249.140 van 04.12.2020 van de Raad van State
 • Artikel 44, § 2, 5°, van het Btw-Wetboek
lees meer...

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw
Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 +0100

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Wat zijn uw verplichtingen?

 • U dient de jaarlijkse btw-verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op dat waarop ze betrekking heeft. Deze verplichting geldt voor alle nog actieve btw-nummers van belastingplichtigen die verplicht waren periodieke btw-aangiften in te dienen.
 • U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat. Ook voor de ‘Fresh starters’ is het verplicht elektronisch in te dienen via Intervat.
 • U betaalt het eventueel verschuldigd btw-bedrag ten laatste op 30 april.

En wat voor de jaarlijkse klantenlisting en de intracommunautaire opgave?

 • U dient de jaarlijkse klantenlisting in via Intervat vóór 31 maart 2021.
 • De administratie aanvaardt dat u de intracommunautaire opgave, in voorkomend geval, ten laatste op 28 februari 2021 indient via Intervat.

Meer informatie?

lees meer...

Aangifte BNI-np – termijn verlengd tot en met 22 januari 2021
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100

Omdat er bij bepaalde dossiers moeilijkheden ondervonden worden en omwille van het ICT-onderhoud tijdens het weekend van 16 en 17 januari, wordt de indieningstermijn van de belastingaangifte niet-inwoners (natuurlijke personen) verlengd tot en met 22 januari 2021.

lees meer...

Niet-inwoners – verlenging aangiftetermijn tot en met 22 januari 2021
Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100

Door het ICT-onderhoud tijdens het weekend van 16 en 17 januari is de termijn voor het indienen van de belastingaangifte niet-inwoners (natuurlijke personen) uitgesteld tot en met 22 januari 2021.

Dit uitstel geldt zowel voor het indienen via MyMinfin (Tax-on-web) als voor het indienen op papier.

lees meer...

E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 16 en 17 januari
Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0100

Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 15 januari om 18 u tot zondag 17 januari om 16 u.

Bedankt voor uw begrip.

lees meer...

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK
Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0100

Op 24 december 2020 sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een Handels- en samenwerkingsakkoord rond de Brexit.

Dit akkoord beschermt de Europese belangen, garandeert de eerlijke concurrentie en streeft wederzijdse samenwerking na.

De tekst verscheen op 31 december in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie.

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

lees meer...

Update van Circulaire 2017/ C/41 betreffende de bagage
Fri, 08 Jan 2021 01:00:00 +0100

In deze circulaire 2017/C/41 werden volgende wijzigingen aangebracht: 

 • Terugkeer naar de oorspronkelijke drempel van 125 EUR voor de waarde van de goederen die in aanmerking komen voor een btw-nultarief bij uitvoer;
 • Toevoeging aan de lijst van erkende operatoren voor het nultarief van AGFisc (BTW) van SA ZAPPTAX;
 • Vereenvoudiging door de afschaffing van de aangifte 155, waarvan het gebruik wordt ingetrokken en vervangen door andere bestaande procedures;
 • Integratie van de nieuwe namen van de douanediensten;
 • Wegens de Brexit, toevoeging van een verduidelijking met betrekking tot de bepaling van de vrijstelling die van toepassing is op veerbootpassagiers;
 • De definitie van het EU-grondgebied is gebaseerd op een verwijzing en een link naar de circulaire waarin het EU-douanegebied wordt gedefinieerd. Bij § 55 werd een extra voorbeeld toegevoegd om het verschil tussen de waarde drempel en de belastingvrije hoeveelheden te verduidelijken. Ook de juridische verwijzingen werden verduidelijkt.
lees meer...

Controleverslag beschikbaar in MyMinfin
Fri, 08 Jan 2021 00:00:00 +0100

In het kader van haar missie, voert de FOD Financiën gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtigen.

Na afloop van de controle, stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

Werd u onlangs gecontroleerd? Als de controle werd afgesloten na 8 januari 2021, zult u het controleverslag kunnen raadplegen via MyMinfin.

Hoe het controleverslag raadplegen

lees meer...