Nieuws van FOD Financiën

Nieuwe maatregelen, aanpassingen van de fiscale wetgeving, aankondiging of wijziging van de indieningstermijnen ...

Reminder: Maak kans op de eerste Customs Professional Award!
Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0200

In tijden van Brexit en een ware 'tarieven-oorlog' zijn beroepen met douanekennis nog nooit zo relevant en belangrijk geweest. Het zijn deze beroepen die het mogelijk maken om een bloeiende internationale handel op te zetten en bedrijven te stuwen naar een blijvende groei.

Customs Professional Award 2020

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen steunt dan ook voluit het initiatief van ICC Belgium (International Chamber of Commerce) om op 23 januari 2020 een Customs Professional Award uit te reiken aan professionelen uit de private sector die zich hebben ingezet voor douanezaken in de brede zin van het woord.

Heeft u een collega of bent u zelf iemand die:

  • werkt in België en zich bezighoudt met internationale douanematerie en/of trade compliance;
  • recent betrokken was bij een uitzonderlijk project of een uitzonderlijke carrière heeft doorlopen;
  • een passie heeft voor internationale handel, trade compliance en douanematerie;
  • een visie heeft rond innovatie of het verbeteren van de performantie?

Aarzel dan niet om uw collega of uzelf in te schrijven voor 15 oktober 2019!

Internationale douanedag

Op 24 januari 2020 viert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de Internationale douanedag. Een ideale gelegenheid waarbij de Administratie haar eigen medewerkers in de bloemetjes zet en volgend jaar voor het eerst ook douanespecialisten uit de private sector uitnodigt.

Wenst u erbij te zijn, aarzel dan niet om uw collega of uzelf in te schrijven voor 15 oktober 2019! U krijgt de kans om uw netwerk binnen de douanewereld verder uit te bouwen met mensen uit de Belgische administratie, de Werelddouane-organisatie, douaneattachés, etc.

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!

 Voor meer informatie kan u ook nog steeds de leaflet bekijken. (PDF, 313.27 KB)

lees meer...

Opening van Tax-on-web BNI
Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0200

Tax-on-web is nu opengesteld voor de belasting van niet-inwoners. De uiterste datum voor het indienen van de aangiften is 5 december 2019.

lees meer...

Fiscale fiches - u hebt de fiches 281.40, 281.45 en 281.50 nog niet ingediend?
Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0200

U moet nog steeds fiches 281.40, 281.45 en 281.50 indienen? Dan hebt u daar uitzonderlijk nog tot 31 oktober 2019 de tijd voor.

Vanaf 1 november 2019 zullen we elke nieuwe overtreding met een boete bestraffen.

We willen u herinneren aan de indieningstermijnen van de fiches:

  • 281.40 (lijfrenten en tijdelijke renten): 30 april *
  • 281.45 (auteursrechten): 30 april *
  • 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard): 30 juni *

* van het jaar volgend op dat van de inkomsten waarop de fiches betrekking hebben

lees meer...

Tutorial beschikbaar om een uiteindelijke begunstigde te registreren in het UBO-register
Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 +0200

Wist je dat je in minder dan 5 minuten een uiteindelijke begunstigde in het UBO-register kunt inschrijven?

Een video is beschikbaar om je te helpen! 

lees meer...

Brexit ‘no-deal' preparedness: Final Commission call to all EU citizens and businesses to prepare for the UK's withdrawal on 31 October 2019
Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200

Op 4 september 2019 deed de Europese Commissie haar ultieme oproep aan alle EU-burgers en het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op 31 oktober 2019, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.

lees meer...

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand september 2019
Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 +0200

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand september uitgevoerd worden na 24/09/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.

lees meer...

[OPGELOST] E-services verstoord - update
Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 +0200

De e-services van de FOD Financiën zijn opnieuw verstoord.

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

lees meer...

Btw – de papieren periodieke aangiften die niet verwerkt konden worden in juli en augustus zijn nu opgenomen in de btw-rekening-courant
Fri, 06 Sep 2019 00:00:00 +0200

Door een technisch probleem hebben we tussen 17 juli en 22 augustus 2019 de periodieke btw-aangiften (625) die op papier toekwamen, niet kunnen verwerken. Die aangiften verschenen dus ook niet in de btw-rekening-courant van de betrokken btw-plichtigen.

Dat probleem is nu opgelost. Deze aangiften zijn nu wel opgenomen in de btw-rekening-courant.

We zullen alles in het werk stellen opdat de betrokken btw-plichtigen hiervan verder geen nadelige gevolgen zullen ondervinden. 

Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak. 

lees meer...

[OPGELOST] E-services niet toegankelijk
Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200

De e-services van de FOD Financiën zijn momenteel niet toegankelijk.

lees meer...

Bent u garagist, koetswerkmaker, detailhandelaar in voertuigen …? Dan kunt u tussen 1 oktober en 31 december 2019 een btw-attest aanvragen voor de hernieuwing van uw commerciële nummerplaten.
Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200

Hebt u commerciële nummerplaten (handelaarsplaten of proefrittenplaten)? Vanaf 1 oktober 2019 kunt u opnieuw een btw-attest aanvragen om ze te verlengen. Daarvoor hoeft u enkel het aanvraagformulier in te vullen.  U hoeft zich niet verplaatsen.

Meer info

lees meer...